Teamvaerk logo

Velkommen til Teamvaerk!

Når du benytter Teamvaerk indsamles der oplysninger, som bruges til at styrke jeres samarbejde og bruges til at tilpasse og forbedre vores service. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. Hvis du opretter en Teamvaerk-konto accepterer du disse vilkår.

Brug af Applikationen

Vi giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Teamvaerk. Du må ikke overdrage din Teamvaerk-konto til tredjemand.

Privatlivspolitik

Teamvaerk lagrer to typer af data. 1. Brugsdata: En type data, der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder anonymiseret teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session og lignende).  2. Brugerdata: Data, der indtastes af brugerne og som bearbejdes i Applikationen såsom navn, e-mail, telefon, svar på målinger, indtastning af beskeder og evt. deling af billeder.

Brugsdata lagres via Cookies. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at Teamvaerk ikke fungerer optimalt. Teamvaerk indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Cloudfare, Google Analytics, Hotjar, Google Tag Manager, Google Fonts og Bugsnag.

Teamvaerk kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og videreudvikle yderligere samarbejdstjenester i Teamvaerk, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. Vi kan dele Brugsdata med andre koncernforbundne selskaber under samme betingelser og begrænsninger som beskrevet i denne aftale.

Brugerdata indeholder personoplysninger. Personoplysninger er enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes. Du kan altid få dine personoplysninger slettet ved at skrive på [email protected]

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at brugernes oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Fortrolighed. Dine data og teamets data må ikke deles med personer uden for teamet med undtagelse af personer fra dine egen organisation med det formål at styrke teamets samarbejde. Vi forbeholder os retten til at benytte teamets fuldt ud anonymiserede data i større tværgående analyser, fx sektor og landeanalyser. I sådanne analyser vil det aldrig være muligt at spore enkeltstående organisationer, teams eller personer.

Opdateringer og driftsstabilitet

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne. 

Fjernelse af indhold og deaktivering af brugerkonto  

Vi kan deaktiviere din konti eller fjerne indhold eller oplysninger, som du deler på Teamvaerk, hvis vi mener, de er ulovlige, vildledende eller til skade for andre. Vi kan deaktivere en brugers konto hvis brugeren gør noget, der forstyrrer eller hæmmer den tilsigtede drift af tjenesten.

Ansvar

Teamvaerk fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Teamvaerk er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Teamvaerks kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte Teamvaerk på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse den relevante software.

Information på vores website, eller i vores Applikation skal hverken betragtes som juridisk eller anden form for rådgivning eller ydelse.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Teamvaerk har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Brugerne har ophavsret til egne billeder og egen tekst i Teamvaerk. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til dig som bruger.

Aktiviteter på andre platforme

Gældende for TEAMVAERK-aktiviteter på andre digitale platforme, som f.eks (men ikke begrænset til) LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter gør ovenstående regler sig gældende. Det betyder at tilmeldinger til aktiviteter overholder samme GDPR-mæssige standarder, som brugere af platformen. Enhver aktivitet der relaterer sig til marketing-aktiviteter, er underlagt gældende standarder for almen dansk praksis med mulighed for nem afmelding af vores services. Er der spørgsmål kan du til hver en tid kontakte TEAMVAERK.